Επισκευή παγομηχανής

Επισκευή ψυγείων με ενσωματωμένο μοτέρ - Επισκευή ψυγείων με το μοτέρ εκτός

Αλλαγή συμπιεστή - Πλήρωση Φρέον - Αλλαγή χρονοδιακόπτη - Αλλαγή πρεσσοστάτη - Αλλαγή φίλτρου αφύγρανσης - Αλλαγή ανεμιστήρα κοντέσερ
- Αλλαγή αντλίας νερου - Ανίχνευση διαρροής φρέον - Αλλαγή ψυκτικού στοιχείου
 - Barlas Refrigeration
Barlas Refrigeration1