Επισκευές επαγγελματικών ψυγείων

Επισκευή ψυγείων με ενσωματωμένο μοτέρ - Επισκευή ψυγείων με το μοτέρ εκτός

Αλλαγή συμπιεστή - Πλήρωση Φρέον - Αλλαγή ηλεκτρονικού θερμοστάτη - Αλλαγή πρεσσοστάτη - Αλλαγή φίλτρου αφύγρανσης - Αλλαγή ανεμιστήρα κοντέσερ
- Αλλαγή ανεμιστήρα στοιχείου - Ανίχνευση διαρροής φρέον - Αλλαγή ψυκτικού στοιχείου
Barlas Refrigeration1

Επισκευή ψυγείων με ενσωματωμένο μοτέρ - Επισκευή ψυγείων με το μοτέρ εκτός

Αλλαγή συμπιεστή - Πλήρωση Φρέον - Αλλαγή ηλεκτρονικού θερμοστάτη - Αλλαγή πρεσσοστάτη - Αλλαγή φίλτρου αφύγρανσης - Αλλαγή ανεμιστήρα κοντέσερ
- Αλλαγή ανεμιστήρα στοιχείου - Ανίχνευση διαρροής φρέον - Αλλαγή ψυκτικού στοιχείου
Barlas Refrigeration2

Επισκευή ψυγείων με ενσωματωμένο μοτέρ - Επισκευή ψυγείων με το μοτέρ εκτός

Αλλαγή συμπιεστή - Πλήρωση Φρέον - Αλλαγή ηλεκτρονικού θερμοστάτη - Αλλαγή πρεσσοστάτη - Αλλαγή φίλτρου αφύγρανσης - Αλλαγή ανεμιστήρα κοντέσερ
- Αλλαγή ανεμιστήρα στοιχείου - Ανίχνευση διαρροής φρέον - Αλλαγή ψυκτικού στοιχείου
Barlas Refrigeration3
Barlas Refrigeration4
Επισκευή ψυγείων με ενσωματωμένο μοτέρ - Επισκευή ψυγείων με το μοτέρ εκτός
Αλλαγή συμπιεστή - Πλήρωση Φρέον - Αλλαγή ηλεκτρονικού θερμοστάτη - Αλλαγή πρεσσοστάτη - Αλλαγή φίλτρου αφύγρανσης - Αλλαγή ανεμιστήρα κοντέσερ
- Αλλαγή ανεμιστήρα στοιχείου - Ανίχνευση διαρροής φρέον - Αλλαγή ψυκτικού στοιχείου
Barlas Refrigeration5
Επισκευή ψυγείων με ενσωματωμένο μοτέρ - Επισκευή ψυγείων με το μοτέρ εκτός
Αλλαγή συμπιεστή - Πλήρωση Φρέον - Αλλαγή ηλεκτρονικού θερμοστάτη - Αλλαγή πρεσσοστάτη - Αλλαγή φίλτρου αφύγρανσης - Αλλαγή ανεμιστήρα κοντέσερ
- Αλλαγή ανεμιστήρα στοιχείου - Ανίχνευση διαρροής φρέον - Αλλαγή ψυκτικού στοιχείου
Barlas Refrigeration6
Επισκευή ψυγείων με ενσωματωμένο μοτέρ - Επισκευή ψυγείων με το μοτέρ εκτός
Αλλαγή συμπιεστή - Πλήρωση Φρέον - Αλλαγή ηλεκτρονικού θερμοστάτη - Αλλαγή πρεσσοστάτη - Αλλαγή φίλτρου αφύγρανσης - Αλλαγή ανεμιστήρα κοντέσερ
- Αλλαγή ανεμιστήρα στοιχείου - Ανίχνευση διαρροής φρέον - Αλλαγή ψυκτικού στοιχείου
Barlas Refrigeration7
Επισκευή ψυγείων με ενσωματωμένο μοτέρ - Επισκευή ψυγείων με το μοτέρ εκτός
Αλλαγή συμπιεστή - Πλήρωση Φρέον - Αλλαγή ηλεκτρονικού θερμοστάτη - Αλλαγή πρεσσοστάτη - Αλλαγή φίλτρου αφύγρανσης - Αλλαγή ανεμιστήρα κοντέσερ
- Αλλαγή ανεμιστήρα στοιχείου - Ανίχνευση διαρροής φρέον - Αλλαγή ψυκτικού στοιχείου
Barlas Refrigeration8
Barlas Refrigeration9
Επισκευή ψυγείων με ενσωματωμένο μοτέρ - Επισκευή ψυγείων με το μοτέρ εκτός
Αλλαγή συμπιεστή - Πλήρωση Φρέον - Αλλαγή χρονοδιακόπτη - Αλλαγή πρεσσοστάτη - Αλλαγή φίλτρου αφύγρανσης - Αλλαγή ανεμιστήρα κοντέσερ
- Αλλαγή αντλίας νερου - Ανίχνευση διαρροής φρέον - Αλλαγή ψυκτικού στοιχείου
 - Barlas Refrigeration
Barlas Refrigeration10
Επισκευή ψυγείων με ενσωματωμένο μοτέρ - Επισκευή ψυγείων με το μοτέρ εκτός
Αλλαγή συμπιεστή - Πλήρωση Φρέον - Αλλαγή ηλεκτρονικού θερμοστάτη - Αλλαγή πρεσσοστάτη - Αλλαγή φίλτρου αφύγρανσης - Αλλαγή ανεμιστήρα κοντέσερ
- Αλλαγή ανεμιστήρα στοιχείου - Ανίχνευση διαρροής φρέον - Αλλαγή ψυκτικού στοιχείου
Barlas Refrigeration11
Barlas Refrigeration12
Επισκευή ψυγείων με ενσωματωμένο μοτέρ - Επισκευή ψυγείων με το μοτέρ εκτός
Αλλαγή συμπιεστή - Πλήρωση Φρέον - Αλλαγή ηλεκτρονικού θερμοστάτη - Αλλαγή πρεσσοστάτη - Αλλαγή φίλτρου αφύγρανσης - Αλλαγή ανεμιστήρα κοντέσερ
- Αλλαγή ανεμιστήρα στοιχείου - Ανίχνευση διαρροής φρέον - Αλλαγή ψυκτικού στοιχείου
Barlas Refrigeration13
Επισκευή ψυγείων με ενσωματωμένο μοτέρ - Επισκευή ψυγείων με το μοτέρ εκτός
Αλλαγή συμπιεστή - Πλήρωση Φρέον - Αλλαγή ηλεκτρονικού θερμοστάτη - Αλλαγή πρεσσοστάτη - Αλλαγή φίλτρου αφύγρανσης - Αλλαγή ανεμιστήρα κοντέσερ
- Αλλαγή ανεμιστήρα στοιχείου - Ανίχνευση διαρροής φρέον - Αλλαγή ψυκτικού στοιχείου
Barlas Refrigeration14
Barlas Refrigeration15
Επισκευή ψυγείων με ενσωματωμένο μοτέρ - Επισκευή ψυγείων με το μοτέρ εκτός
Αλλαγή συμπιεστή - Πλήρωση Φρέον - Αλλαγή ηλεκτρονικού θερμοστάτη - Αλλαγή πρεσσοστάτη - Αλλαγή φίλτρου αφύγρανσης - Αλλαγή ανεμιστήρα κοντέσερ
- Αλλαγή ανεμιστήρα στοιχείου - Ανίχνευση διαρροής φρέον - Αλλαγή ψυκτικού στοιχείου
Barlas Refrigeration16
Barlas Refrigeration17
Επισκευή ψυγείων με ενσωματωμένο μοτέρ - Επισκευή ψυγείων με το μοτέρ εκτός
Αλλαγή συμπιεστή - Πλήρωση Φρέον - Αλλαγή ηλεκτρονικού θερμοστάτη - Αλλαγή πρεσσοστάτη - Αλλαγή φίλτρου αφύγρανσης - Αλλαγή ανεμιστήρα κοντέσερ
- Αλλαγή ανεμιστήρα στοιχείου - Ανίχνευση διαρροής φρέον - Αλλαγή ψυκτικού στοιχείου
Barlas Refrigeration18
Barlas Refrigeration19
Επισκευή ψυγείων με ενσωματωμένο μοτέρ - Επισκευή ψυγείων με το μοτέρ εκτός
Αλλαγή συμπιεστή - Πλήρωση Φρέον - Αλλαγή ηλεκτρονικού θερμοστάτη - Αλλαγή πρεσσοστάτη - Αλλαγή φίλτρου αφύγρανσης - Αλλαγή ανεμιστήρα κοντέσερ
- Αλλαγή ανεμιστήρα στοιχείου - Ανίχνευση διαρροής φρέον - Αλλαγή ψυκτικού στοιχείου
Barlas Refrigeration20
Barlas Refrigeration21
Επισκευή ψυγείων με ενσωματωμένο μοτέρ - Επισκευή ψυγείων με το μοτέρ εκτός
Αλλαγή συμπιεστή - Πλήρωση Φρέον - Αλλαγή ηλεκτρονικού θερμοστάτη - Αλλαγή πρεσσοστάτη - Αλλαγή φίλτρου αφύγρανσης - Αλλαγή ανεμιστήρα κοντέσερ
- Αλλαγή ανεμιστήρα στοιχείου - Ανίχνευση διαρροής φρέον - Αλλαγή ψυκτικού στοιχείου
Barlas Refrigeration22
Barlas Refrigeration23
Barlas Refrigeration24
Επισκευή ψυγείων με ενσωματωμένο μοτέρ - Επισκευή ψυγείων με το μοτέρ εκτός
Αλλαγή συμπιεστή - Πλήρωση Φρέον - Αλλαγή ηλεκτρονικού θερμοστάτη - Αλλαγή πρεσσοστάτη - Αλλαγή φίλτρου αφύγρανσης - Αλλαγή ανεμιστήρα κοντέσερ
- Αλλαγή ανεμιστήρα στοιχείου - Ανίχνευση διαρροής φρέον - Αλλαγή ψυκτικού στοιχείου
Barlas Refrigeration25
Επισκευή ψυγείων με ενσωματωμένο μοτέρ - Επισκευή ψυγείων με το μοτέρ εκτός
Αλλαγή συμπιεστή - Πλήρωση Φρέον - Αλλαγή ηλεκτρονικού θερμοστάτη - Αλλαγή πρεσσοστάτη - Αλλαγή φίλτρου αφύγρανσης - Αλλαγή ανεμιστήρα κοντέσερ
- Αλλαγή ανεμιστήρα στοιχείου - Ανίχνευση διαρροής φρέον - Αλλαγή ψυκτικού στοιχείου
Barlas Refrigeration26
Barlas Refrigeration27
Επισκευή ψυγείων με ενσωματωμένο μοτέρ - Επισκευή ψυγείων με το μοτέρ εκτός
Αλλαγή συμπιεστή - Πλήρωση Φρέον - Αλλαγή ηλεκτρονικού θερμοστάτη - Αλλαγή πρεσσοστάτη - Αλλαγή φίλτρου αφύγρανσης - Αλλαγή ανεμιστήρα κοντέσερ
- Αλλαγή ανεμιστήρα στοιχείου - Ανίχνευση διαρροής φρέον - Αλλαγή ψυκτικού στοιχείου
Barlas Refrigeration28
Barlas Refrigeration29

Επισκευή και κατασκευή σχαρών επαγγελματικών ψυγειών.
Υπάρχει δυνατοτητά κατσκευής σε τρείς (3) τύπους : 

  • Ανοξείδωτες 
  • Πλαστικοποιημένες
  • Επινικελωμένες 

Οι παλιές πλαστικές σχάρες γίνονται στην κυριολεξία καινούργιες.
Χρόνος παράδοσης : 

  • Απο δύο (2) εως τέσσερις εργάσιμες μέρες
  • Μέσο κόστος τεμαχιού δέκα πέντε (15) ευρώ +ΦΠΑ. 
  • Υπάρχει διακύμανση κόστους αναλόγως των διαστάσεων
Πριν
Barlas Refrigeration30
Barlas Refrigeration31
Barlas Refrigeration32
Barlas Refrigeration33
Barlas Refrigeration34
Barlas Refrigeration35
Barlas Refrigeration36
Barlas Refrigeration37
Barlas Refrigeration38
Μετά
Barlas Refrigeration39
Barlas Refrigeration40
Barlas Refrigeration41
Barlas Refrigeration42
Barlas Refrigeration43
Barlas Refrigeration44
Barlas Refrigeration45
Barlas Refrigeration46
Barlas Refrigeration47
Barlas Refrigeration48
Barlas Refrigeration49